Als u een app wilt laten ontwikkelen staat u voor een aantal keuzes;

  • Wordt het een mobiele websites, hybride app of native app.
  • Onwikkel ik de app voor iOS, Android, Windows of wellicht allemaal?
  • Maken we de app alleen voor smartphones, tablets en wellicht beide.

Om de keuze wat te vergemakkelijken hebben wij wat feiten en cijfers op een rijtje gezet.

Aantal smartphone gebruikers versus tabletgebruikers

Per 20 juli 2013 zijn er inmiddels 5,6 miljoen tablet gebruikers. Dit aantal is sterk groeiende en men verwacht dat er in 2013 meer tablets dan laptops worden verkocht. De voornaamste groei zit hem in de 65-plussers en jongeren tussen de 13 en 17 jaar. 44% van de nederlanders bezit inmiddels een tablet.

Het aantal smartphonegebruikers is gestegen tot 8 miljoen. Opvallend is dat er bij de 65-plussers een stijging is waargenomen van 50%. Inmiddels bezit  32% van deze groep een smartphone.

Gebruik van e-boeken op de tablet

Lange tijd werd gedacht dat de tablet de e-reader zou verdringen als voornaamste apparaat om e-boeken op te lezen. Na onderzoek is gebleken dat het omgekeerde waar is. Van de tabletgebruikers las 40% wel eens een boek op de tablet. Dit aantal is geslonken tot 23%. De gebruikers van e-readers gebruiken het apparaat veel intensiever. Van de gedownloade boeken op de tablet is 88% onbetaald.

De markt daarentegen van e-books blijft groeien. Van de verkochte boeken is 4.5% digitaal.

Verdeling markt tussen iOS, Android en Windows

Sinds het begin van de smartphone woedt er een titanenstrijd tussen Android en iOS.
Apple laat in het 3e kwartaal van 2013 een lichte daling zien.

De huidige stand van zaken is als volgt:

Android 80%, iOS (Apple) 13%, Windows 4%. Apple gebruikers maken echter wel intensiever gebruik van hun apps en hebben er ook meer geïnstalleerd dan de Android gebruikers.

Gratis vs betaalde app

Van alle apps in de appstore is 60% gratis en 40% betaald. Bij Android is 80% gratis en 20% betaald. Een trend is dat veel gebruikers bepaalde apps langer gebruiken en hiervoor ook bereidt zijn te betalen, indien ze van toegevoegde waarde zijn. Met de komst van goedkope smartphones waardoor ook gebruikers uit lage loonlanden toegang krijgen tot de stores, zullen er mee gratis apps gedownload worden. Een trend die zich zal voortzetten is het Freemium model. Bij het Freemium wordt een app gratis aangeboden, alleen voor premium functies zal moeten worden betaald.

De juiste afweging maken?

Vraag het aan de specialisten van Balticode.

Neem vrijblijvend contact op. Maak hier een afspraak