Voor de website www.elpro.nl heeft Balticode de WordPress plug-in “Ajax WP Query Search Filter” zo aangepast, dat de mogelijke zoekwaarden tijdens het selectieproces worden gefilterd. Met iedere keuze wordt het aantal mogelijke vervolgkeuzes verkleind. Daarnaast hebben we een reset-button toegevoegd om de geselecteerde zoekwaarden te herstellen. De plug-in kan voor alle productgroepen op de gehele website toegepast worden.